Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c07/h01/mnt/112473/domains/savjetmladih.osijek.hr/html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c07/h01/mnt/112473/domains/savjetmladih.osijek.hr/html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /nfs/c07/h01/mnt/112473/domains/savjetmladih.osijek.hr/html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Savjet mladih Grada Osijeka

Kao savjetodavno tijelo Grada imamo niz zadataka:

Predlažemo

Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja.

Raspravljamo

o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

Predlažemo

i dajemo na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta.

Sudjelujemo

putem svojih predstavnika u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Potičemo

informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Iniciramo

u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donosimo program od značaja za unapređivanje položaja mladih.

Potičemo

razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i pružamo podršku razvoju organizacija mladih.

Pozivamo

po potrebi predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih.

Sudjelujemo

u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade.

AKTIVNOSTI

Povijest Savjeta mladih Grada Osijeka