5. Kongres Savjeta mladih RH u Varaždinu

U Varaždinu je održan 5. Kongres savjeta mladih RH, a prisutni su bili i predstavnici Savjeta mladih grada Osijeka.

Sudionici su imali priliku razmjenjivati ideje i razgovarati o potencijalnim budućim programima za mlade, a usto organizirane su i dvije radionice namijenjene sudionicima.

Usto, tokom kongresa održana je i sjednica proširenog predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH, koja broji 44 člana. Nakon sjednice, Koordinacija je postala brojnija za 4 grada/općine.