Biramo najbolji maturantski slogan

I ove godine nagrađuje se najbolje maturantske slogane!

Članovi Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i Savjeta mladih Grada Osijeka najavljuju projekt „Najbolji maturantski slogan“. Ovaj prepoznatljiv projekt nagradni je natječaj koji izaziva veliki interes maturanata koji prijavljuju svoje šaljive slogane koje nose na majicama zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja. Projekt „Najbolji maturantski slogan“ samo je jedan od projekata Savjeta mladih. Ovaj projekt već se nekoliko godina uspješno provodi te se možemo pohvaliti na uspješnoj realizaciji. Projekt je zajednička ideja Županijskog i Gradskog savjeta mladih.

Projekt „Najbolji maturantski slogan“ osmišljen je kao nagradni natječaj u kojem će maturanti na području Osječko-baranjske županije prijavljivati svoje šaljive natpise na majicama koje će nositi zadnji dan škole te će za to moći biti nagrađeni. Broj prijavljenih slogana svake godine bio je sve veći. Nagrade smo podijelili na područje Grada Osijeka, te na ostatak Osječko-baranjske županije.

Na području grada Osijeka Gradski savjet mladih grada Osijeka osigurao je tri nagrade, te će maturanti moći osvojiti iznos od 2000,00 kuna za slogan prve nagrade, 1000,00 kuna za slogan druge nagrade i 500,00 kuna za slogan treće nagrade. Maturanti na području ostatka županije (Đakovo, Donji Miholjac, Belišće, Valpovo, Našice, Beli Manastir) biti će nagrađeni s tri nagrade. Nagrade je osigurao Županijski  savjet mladih Osječko-baranjske županije, a nagrada za osvojeno prvo mjesto iznositi će 2.000,00kn, drugoplasirani slogan osvojit će iznos od 1.000,00kn, dok će trećeplasirani slogan osvojiti iznos od 500,00kn. Prijave počinju 12. svibnja, a završavaju zadnjim danom natječaja 21. svibnja. Kako bi se smanjio rizik od potencijalnih malverzacija i prijevara i kako bi bili što transparentniji odlučili smo da ove godine glasovanja ne bude kao prijašnjih godina. Imenovat ćemo dva tročlana Povjerenstva koje će činiti članovi Savjeta mladih OBŽ-a i Savjeta mladih Grada Osijeka. Prvo povjerenstvo će biti samo za srednje škole s područja grada Osijeka, a drugo povjerenstvo će biti samo za srednje škole s područja ostatka Osječko-baranjske županije

Maturanti će svoje šaljive natpise, maturantske slogane, moći prijaviti putem e-maila obz.savjetmladih@gmail.com Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije. Svi prijavljeni maturantski slogani biti će postavljeni na Facebook stranice: Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije  i Gradskog savjeta mladih grada Osijeka koji će svaki dan više puta ažurirati slogane. O najboljem maturantskom sloganu odlučuje povjerenstvo. Rezultati će biti objavljeni na Facebook stranicama oba Savjeta 24.5.2021. godine. Maturantima koji budu odnijeli titulu najbolji maturantski slogan nagrada će biti uručena naknadno uz dogovor s predstavnicima razreda.

Prijave počinju 12. svibnja 2021. (srijeda) i traju sve do zadnjeg dana natječaja, 21. svibnja 2021.

PRAVILA NATJEČAJA:

  • maturanti svoje slogane šalju na e-mail adresu: obz.savjetmladih@gmail.com Županijskog savjet mladih Osječko-baranjske županije od 12.5. do 21.5.2021.
  • prijava treba sadržavati slogan, ime i prezime kontakt osobe te broj telefona, mjesto, školu i razred iz kojeg dolaze
  • prijaviti se mogu maturanti s područja grada Osijeka i s područja OBŽ
  • maturanti mogu poslati maksimalno tri slogana po razredu
  • slogani ne smiju biti uvredljivi za bilo koga po bilo kojoj osnovi, a ukoliko isti pristignu biti će eliminirani iz natjecanja