Objavljen javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

Objavljen je javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka – objavljen na web stranici Grada Osijeka, 22. srpnja 2020. (srijeda), a poveznica je dostupna i ovdje: Javni poziv za isticanje kandidatura.
Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Osijeka i njihove zamjenike dostavljaju se na adresu: Grad Osijek, Odbor za izbor i imenovanja Gradskoga vijeća Grada Osijeka, putem Ureda Grada – Pisarnica, Kuhačeva 9 s naznakom: „Kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka“ zaključno sa 11. kolovoza 2020.
Pozivamo sve suradničke organizacije da kandidiraju svoje članove u svrhu kvalitetnije gradnje kapaciteta na temu mladih i zagovaranja potreba mladih.