O nama

Savjet mladih Grada Osijeka djeluje kao savjetodavno tijelo Gradskom vijeću Grada Osijeka, kako bi samom vijeću ukazivao na probleme, potrebe i pitanja vezana za položaj mladih u gradu Osijeku. Savjet mladih Grada Osijeka trenutno čini 9 mladih članova i njihovih 9 zamjenika.

Srđan Ferenčak

PREDSJEDNIK

Filip Sekereš

ZAMJENIK ČLANA

Toni Stojić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Tomislav Kurevija

ZAMJENIK ČLANA

Tomislav Pleša

ČLAN

Božidar Grgić

ZAMJENIK ČLANA

Dragan Babić

ČLAN

Maja Mečeri

ZAMJENICA ČLANA

Brankica Mandić

ČLANICA

Tena Macanić

ZAMJENICA ČLANICE

Adriana Romić

ČLANICA

Marin Glavaš

ZAMJENIK ČLANICE

Matea Kurtović

ČLANICA

Klaudija Horvat

ZAMJENICA ČLANICE

Ena Zdunić

ČLANICA

Maksim Marković

ZAMJENIK ČLANICE

Ante Grabić

ČLAN

Pamela Lučić

ZAMJENICA ČLANA

Nataša Ižaković

KONTAKT OSOBA

za Savjet mladih pri Gradu Osijeku

Kao savjetodavno tijelo Grada imamo niz zadataka:

Predlažemo

Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja.

Raspravljamo

o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

Predlažemo

i dajemo na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta.

Sudjelujemo

putem svojih predstavnika u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Potičemo

informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Iniciramo

u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donosimo program od značaja za unapređivanje položaja mladih.

Potičemo

razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i pružamo podršku razvoju organizacija mladih.

Pozivamo

po potrebi predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih.

Sudjelujemo

u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade.