O nama

Savjet mladih Grada Osijeka djeluje kao savjetodavno tijelo Gradskom vijeću Grada Osijeka, kako bi samom vijeću ukazivao na probleme, potrebe i pitanja vezana za položaj mladih u gradu Osijeku. Savjet mladih Grada Osijeka trenutno čini 11 mladih članova i njihovih 11 zamjenika.

Dominik Lovaković

PREDSJEDNIK

Antony Krišto

ZAMJENIK ČLANA

Borna Farčić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Josipa Trelec

ZAMJENICA ČLANA

Dora Lukić

ČLANICA

Leo Tumbas

ZAMJENIK ČLANICE

Tomislav Tolj

ČLAN

Sara Jakšić

ZAMJENICA ČLANA

Borna Crnomarković

ČLAN

Nika Nikolić

ZAMJENICA ČLANA

Matej Đerek

ČLAN

Zvonimir Tomaković

ZAMJENIK ČLANA

Ana Jakšić

ČLANICA

Krešimir Adžić

ZAMJENIK ČLANICE

Iva Pralija

ČLANICA

Domagoj Boras

ZAMJENIK ČLANICE

Hrvoje Posavac

ČLAN

Mateja Lenić

ZAMJENICA ČLANA

Luka Šoš

ČLAN

Domagoj Rašić

ZAMJENIK ČLANA

Mateo Vranjković

ČLAN

Dominik Carević

ZAMJENIK ČLANA

Nataša Ižaković

KONTAKT OSOBA
za Savjet mladih pri Gradu Osijeku

Kao savjetodavno tijelo Grada imamo niz zadataka:

Predlažemo

Gradskome vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje položaja mladih te način rješavanja navedenih pitanja.

Raspravljamo

o pitanjima značajnim za rad Savjeta te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade.

Predlažemo

i dajemo na odobravanje Gradskome vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta.

Sudjelujemo

putem svojih predstavnika u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade.

Potičemo

informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Iniciramo

u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donosimo program od značaja za unapređivanje položaja mladih.

Potičemo

razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i pružamo podršku razvoju organizacija mladih.

Pozivamo

po potrebi predstavnike tijela Grada na sjednice Savjeta mladih.

Sudjelujemo

u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade.