Organizacija graffiti radionice i tribine

slikanje grafita
Savjet mladih Grada Osijeka u suradnji s Udrugom Hip-Hop Osijek i udrugom Generator će provesti radionicu i tribinu “Street art: graffiti“, u sklopu ReArt sajma.
Program će za cilj imati promicanje urbane kulture među mladima te aktivno uključivanje mladih kroz umjetnost.
U radioničkom dijelu sudionici će moći naučiti sve što ih zanima o Graffiti i Street Artu te dobiti smjernice za graffiti vještine.
Nakon radionice će uslijediti tribina na temu “Razlika ulične umjetnosti i vandalizma“, u svrhu boljeg razumijevanja uličnih oblika umjetnosti i prevencije uništavanja gradskih fasada s potpisima ili neprimjerenim natpisima.
Osim što će mladi naučiti više o Hip-Hopu i Urbanoj kulturi, imat će i više kvalitetnog sadržaja za provođenje slobodnog vremena te će svi sudionici dobiti nova znanja i vještine koje će im koristiti da se samostalno i samoinicijativno aktivno i odgovorno uključe u stvaranje kulturne i umjetničke scene u vlastitoj zajednici.
Lokacija: Tvrđa, livada ispred Državnog arhiva (u sklopu ReArt-a)
Satnica: 20.6.2020., 11-12 h Graffiti Radionica, 12-13 h Radionica kritičkog mišljenja
Voditelj radionice: Armando El-Hag Hassan, umjetnik i priznati osječki graffiter
Voditeljica tribine: Mirna Šostarko, filozofkinja i voditeljica radionica kritičkog mišljenja