Projekt INFO START – PRONI

– nositelj PRONI Centar za socijalno podučavanje, u partnerstvu s udrugom ISKRA Waldorfska inicijativa iz Osijeka
– trajanje 6 mjeseci – od 1 . lipnja do 30. studenoga 2019. Opći cilj projekta INFO START je podići razinu kvalitete življenja mladih, kroz informiranje o njihovim pravima, različitim mogućnostima i uslugama te potaknuti njihovo aktivno sudjelovanje u osobnom i društvenom razvoju. Kao takav doprinosi provedbi projekta Regionalni info-centar za mlade Osijek, kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

INFO START obogaćuje program Regionalni info centar za mlade Osijek aktivnostima koje će se provoditi u šestomjesečnom razdoblju, počevši od 1. lipnja ove godine. Aktivnosti su izrazito šarolike i sve ciljaju podići razinu informiranosti mladih o područjima iz nacionalnog, ali i gradskog programa za mlade. Konkretno, provodit će se informativne i obrazovne aktivnosti u obliku petodnevne izobrazbe „Mala škola životnih vještina“, ovaj puta s nadograđenim vještinama koje će prenijeti partnerska organizacija ISKRA Waldorfska inicijativa. Zatim slijedi kontinuirana provedba „Hangout” druženja – sastanci neformalne skupine mladih, provedba manifestacije iMOS 2019 – Informiranje mladih Osijek, ali ipromoviranje uspjeha naših mladih sugrađana kroz rubriku Promocija uspješnih mladih. Nadalje, događat će se i informiranje o temema relevantnim za mlade ljude, kroz određene mogućnosti za njihov razvoj i aktivno sudjelovanje, poput YOUTH Wiki, ERASMUS+ s osobitim naglaskom ove godine na Europske snage solidarnosti, Garancija za mlade, Dijalog s mladima, Europski portal za mlade. Slijedi i održavanje Info-točaka i sustava vršnjačkog informiranja u 3 srednje škole u Osijeku; te neizostavni nastavak suradnje sa članovima Savjetodavnog odbora (SO) RICM-a Osijek, Zajednicom info centara za mlade u Hrvatskoj te Europskom agencijom za informiranje i savjetovanje mladih (ERYICA), kao i kontinirani rad s volonterima. Direktno će se obuhvatiti 140 mladih, međutim će broj neizravnih korisnika biti neusporedivo veći. Kroz svo navedeno razdoblje biti provođeno i on—line informiranje mladih putem web stranice RICM-a.

Cilj Male škole životnih vještina je potaknuti mlade na razmišljanje o važnosti osobnog razvoja, kao i doprinijeti razvoju njihovih komunikacijskih i prezentacijskih vještina, potaknuti svjesnost o važnosti suradnje i suradničkih odnosa, osvijestiti izazove iz prelaska iz bezbrižnosti u odgovornost, potaknuti svjesnost o vlastitim financijskim mogućnostima i mogućnostima dobrog planiranja financija te ih potaknuti na promišljanje o suživotu s prirodom i o održivom razvoju.

Ova aktivnost doprinosu poticanju i obrazovanju mladih za sudjelovanje u društvenom životu kako bi postali aktivni akteri društvenih procesa i utjecanja na donošenje odluka koje ih se tiču. Aktivnost će se provesti kroz 5 cjelodnevnih radionica, a neke od od tema radionica su: osobne vrijednosti, osobni razvoj, komunikacijske vještine, prezentacijske vještine, javni nastup, samopouzdanje i pozitivna slika o sebi, timski rad, rješavanje sukoba, planiranje planiranje budžeta, održivi razvoj…