Sudjelovanje Savjeta mladih grada Osijeka i Osječko-baranjske županije u fokus grupi Info centra za mlade

30. kolovoza 2019. u sklopu Dijaloga EU s mladima, Info centar za mlade Osijek organizirao je fokus grupu sa savjetima mladih.

Dijalog EU s mladima služi kao točka komunikacije između EU i mladih i organizacija koje ih predstavljaju, a na fokus grupi razgovaralo se baš o temama Kvalitetni poslovi za sve, Kvalitetan rad s mladima i Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima.

Predstavnici savjeta dobili su priliku detaljno razgovarati i dijeliti ideje i iskustva, s ciljem ukazivanjem na prepreke s kojima se mladi susreću i potencijalna rješenja.