Urbane intervencije – udruga PLANTaža

Ciljevi koji se namjeravaju ostvariti provedbom predloženog programa
• Revitalizacija napuštenog stajališta
• Predstavljanje lokalnih „uličnih“ umjetnika
• Doprinos razvoju ulične umjetnosti

Opis programa:
Program Urbane intervencije je usmjeren na propitivanje prostornih odnosa spojem arhitekture i ulične umjetnosti te interakcije obnovljenog objekta i lokalne zajednice. Kroz program planiramo obnoviti i urediti tramvajsko stajalište ispred Perivoja kralja Tomislava uz stručni nadzor i savjetovanje Konzervatorskog odjela u Osijeku. Uređenje i prenamjena napuštenog stajališta je koncipirano u stvaranje javne “ulične” galerije. Također, programom se pridonosi popularizaciji i razvijanju “ulične” umjetnosti (street art) u Gradu te programu Osječkog ljeta kulture za kada je predviđeno javno predstavljanje ulične galerije.

Lokacija provođenja: Grad Osijek, tramvajska stanica na križanju Europske avenije i ul. Tadije Smičiklasa

Vrijeme provođenja programa: Svibanj – Prosinac 2019. godine
Partneri u provođenju programa: Grad Osijek; Agencija za obnovu osječke Tvrđe; Hrv. restauratorski zavod – Restauratorski odjel Osijek